دفتر تهران

تهران، شهرك غرب، خيابان خوردين، كوچه توحيد 4، پلاك 6 واحد 9

تلفن :

+98 (0) 21 88373648

فکس :

+98 (0) 21 26293308

پست الکترونیکی :

info@universg.com

ساعات کاری : شنبه تا چهار شنبه : 8:00 - 17:00 پنجشنبه : 8:00 - 13:30

Tehran Office

تهران، شهرك غرب، خيابان خوردين، كوچه توحيد 4، پلاك 6 واحد 9

تلفن :

+98 (0) 21 88373648

فکس :

+98 (0) 21 26293308

پست الکترونیکی :

info@universg.com

ساعات کاری : شنبه تا چهار شنبه : 8:00 - 17:00 پنجشنبه : 8:00 - 13:00