نیروی متخصص انتاریو

اداره مهاجرت استان انتاریو دو برنامه جدید برای سال 2017 در بخش نیروی متخصص فدرال اعلام کرد:

 • نیروی متخصص از طریق اولویت نیروی انسانی
 • نیروی متخصص با دانش فرانسه و انگلیسی

 

 

Ontario

واجد شرایط برنامه نیروی متخصص فدرال FSW باشند (کسب حداقل 67 امتیاز)  :

 • کسب امتیاز حداقل نمره ۴۰۰ را از سیستم امتیازدهی جامع CRS
 • دارای یکسال سابقه کار تمام وقت در مشاغل گروه 0,A,B باشد طی 5 سال گذشته باشد.
 • دارای یکی از مدارک تحصیلی, کارشناسی, کارشناسی ارشد و یا دکترا باشد و مدرکی که شخص متقاضی در خارج از کانادا اخذ نموده برابر با معادل آن در کاناداست.
 • دارای مدرک زبان با نمره CLB7
 • توانایی مالی برای اقامت در این استان و تمایل برای زندگی در این استان

نیروی متخصص با دانش فرانسه و انگلیسی

پس از اقدام  متقاضی برای اکسپرس اینتری و نشان دادن  تمایل برای تمامی استان ها وکسب امتیاز لازم از گروه Federal Skilled Worker  یا Canadian Experience Classشرایط زیر باید در نظر گرفته شود :

 • سطح زبان فرانسه در حد CLB7 و سطح زبان انگلیسی در حد CLB6 با ارائه مدرک
 • سابقه کار طبق قوانین برنامه Federal Skilled Worker یا Canadian Experience Class داشته باشند( افراد باید حداقل یکسال سابقه کار تمام وقت در 5 سال گذشته در یکی از گروه های شغلی NOC   0,A,B داشته باشند.)
 • در بخش سابقه کار کانادایی Canadian Experience Class افراد باید دارای یکسال سابقه کار تمام وقت در یکی از گروه های شغلی NOC 0,A,B در کانادا طی 3 سال گذشته داشته باشند.
 • دارای مدک لیسانس و یا بالتر ( معدل سازی با مدارک این استان )
 • دارای توانایی مالی برای سکونت در این استان
 • متقاضی بعد از انتخاب نامه ای با عنوان PT Notification دریافت کرده که بعد از آن می توانند به بخش نیروی متخصص فرانسوی زبان انتاریو مدرک خود را ارسال کنند.

 


نظرات و پیشنهادات