با تحصيل در دانشگاههاي مذكور و در رشته هاي اعلام شده توسط اداره مهاجرت استان بريتيش كلمبيا مي توانيد بدون نياز به يافتن شغل و يا كار كردن به مدت يك سال بلافاصله بعد از اتمام تحصيل اقامت كانادا را دريافت كنيد.

 

BRITISH COLUMBIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY

ROYAL ROADS UNIVERSITY
SIMON FRASER UNIVERSITY

THOMPSON RIVERS UNIVERSITY

UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA – OKANAGAN

UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA – VANCOUVER

UNIVERSITY OF NORTHERN BRITISH COLUMBIA

 

https://www.welcomebc.ca/getmedia/8f55cca6-5e8c-4e3c-8456-f65d2a5a2221/BC-PNP-IPG-EEBC-IPG-Eligible-Programs-of-Study.pdf.aspx

 


نظرات و پیشنهادات