england

 

اقامت انگلستان

انگلستان به عنوان کشوری با آزادترین اقتصاد جهان، بر اساس آمار صندوق بین المللی پول در سال 2005 با تولید ناخالص داخلی در حدود 2.14 تریلیون دلار لقب پنجمین اقتصاد بزرگ دنیا را به خود اختصاص داده است. 

اقامت ازطریق تاسیس کسب و کار و کار آفرینی:

فرد متقاضی ابتدا ویزای اقامت موقت دریافت می کند و بعد از اجرای تعهدات گفته شده در بخش "شرایط متقاضی" می تواند اقامت دائم و شهروندی انگلیس را دریافت کند.

شرایط متقاضی:

-باید در هر مهارت آزمون آیلتس نمره ی حداقل 4 را داشته باشید.  

-همسر و فرزندان زیر 18 سال که از نظر مالی به والدینشان وابسته اند همان ویزایی که متقاضی اصلی در هر مرحله می گیرد را خواهند داشت.-

حداقل دارایی متقاضی باید 200هزار پوند.

-سابقه ی کاری و مدیریتی مورد نیاز این روش نیست.  

-محدودیتی از لحاظ انتخاب شهر وجود ندارد.

-بعد از ثبت شرکت در صورت ایجاد 2 فرصت شغلی اقامت موقت شما برای 2 سال دیگر تمدید شده و بعد به اقامت دائم و اخذ گذرنامه ی انگلستان ختم می شود.

-مبلغ دویست هزار پوند می تواند بصورت مشارکتی از سوی دو خانواده تهیه و طرح اجرایی نیز بصورت مشارکتی در انگلستان باید توسط ایشان اجرا گردد. بدیهی است که هر متقاضی اصلی در پرونده های مشارکتی باید شرایط ذکر شده را داشته باشد.

-همسر و فرزندان متقاضی حق تحصیل و یا اشتغال در مکان دلخواهشان در انگلستان را دارند. اما فرد متقاضی متعهد به مدیریت روزانه ی تجارت راه اندازی شده بوده و حق اشتغال در شغل دیگر و یا ادامه ی تحصیل را نخواهد داشت.

برخی مزایای این روش شامل:

  • زندگی و تجارت در انگلستان با آزادترین اقتصاد در جهان
  • به دست آوردن اقامت دائم انگلستان 
  • امکان کسب پاسپورت انگلستان به عنوان معتبرترین پاسپورت جهان و ورود به 175 کشور دنیا بدون ویزا
  • تحت پوشش قرار دادن فرزندان زیر 18 سال

نظرات و پیشنهادات