portugal-travel-1

 

 

قوانین حاکم بر اعطای مجوز اقامت برای سرمایه گذاری (ARI / Golden Visa)، که از اکتبر 2012 به اجرا در می آید، اجازه می دهد که اتباع کشورهای ثالث برای کسب اجازه اقامت موقت برای انجام فعالیت های تجاری باصرفنظر از ویزا وارد کشور پرتقال شوند. برنامه گلدن ویزا که توسط مقامات پرتغالی راه اندازی شده است، برای سرمایه گذاران خارجی از کشورهای غیر اتحادیه اروپا  روشی سریع برای دریافت مجوز اقامت معتبر در پرتغال است.

تحت برنامه گلدن ویزا، شهروندان غیر اتحادیه اروپا به سادگی می توانند با  انجام یکی از سرمایه گذاری های تعیین شده در قانون برای دریافت اقامت در پرتغال واجد شرایط شوند. این اجازه اقامت اجازه می دهد که سرمایه گذار و اعضای خانواده اش وارد  کشور پرتغال شده و یا درآتجا زندگی کنند و آزادانه در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای اروپایی (فضای شنگن) سفر کنند.

ویزای گلدن به منظور جذب سرمایه گذاری خارجی به پرتغال، برنامه ای بسیار ساده و انعطاف پذیر با الزامات قانونی ساده و روشن است. با حداقل شرایط اقامت، ویزای گلدن به وضوح یکی از جذاب ترین برنامه های اقامت برای سرمایه گذاران در جهان است.


نظرات و پیشنهادات