santorini

سرمایه گذاری استراتژیک

شهروندان کشورهایی که عضو اتحادیه اروپا نیستند اگر حداقل 250000 یورو در املاک و مستغلات در یونان سرمایه گذاری کنند می توانند برای درخواست اقامت در یونان به مدت 5 سال اقدام نمایند. .

ارزش 250.000 یورو تنها مربوط به خرید املاک نیست؛ چندین گزینه جایگزین نیز وجود دارد

خرید ملک املاک و مستغلات،

قرارداد مشارکت زمانی یا تایم شرینگ با مدت حداقل 10 سال،

اجاره با حداقل 10 سال از امکانات هتل یا خانه های مبله در امکانات ترکیبی توریستی (طبق قانون 4002/2011)

اقامت اعضای خانواده فرد سرمایه گذار

اعضای خانواده فرد سرمایه گذار می توانند برای اقامت در یونان به طور جداگانه اقدام کنند. اجازه اقامت آنها دقیقا در همان زمانی که اجازه اقامت سرمایه گذار منقضی می شود، منقضی می گردد.

مزایای اقامت در یونان

او می تواند تا زمانی که اجازه اقامت معتبر باشد به طور مداوم در یونان باقی بماند

او می تواند به سایر کشورهای شنگن به مدت 90 روز برای هر شش ماه سفر کند

او در یونان مانند سایر شهروندان یونان دسترسی به خدمات بهداشتی یا آموزشی دارد


نظرات و پیشنهادات