Summit-2013-OLD_Riga

 

اقامت لاتویا

با کسب اقامت دائم کشور اروپایی جمهوری لتونی یا لاتویا می توانید بدون ویزا به کشورهای منطقه ی شینگن سفر کنید.

برخی مزایای این روش شامل:

  • نرخ پایین سرمایه گذاری
  • عدم نیاز به مدرک زبان
  • سفر بدون ویزا به کشورهای منطقه ی شینگن به عنوان یکی از مهم ترین مزایا
  • سهولت در گرفتن ویزای ورود به بسیاری از کشورها مثل آمریکا، کانادا، نیوزلند و ...
  • تحت پوشش قرار دادن همسر و فرزندان متقاضی
  • برخورداری از فرصت فرستادن دعوتنامه به اقوام (حتی درجه دو) برای امور مربوط به ویزا

نظرات و پیشنهادات