آیا قصد مهاجرت به کانادا را دارید ؟
در چهاردهم مارچ 2019 ؛ استان بریتیش كلمبيا فرصت جدیدی  برای كارآفريناني كه قصد مهاجرت به کانادا را دارند مهیا كرده است.

برنامه  Entrepreneur Immigration Regional Pilot Program (مهاجرت كارآفريني منطقه ايي) چیست ؟

كارآفرينان با تجربه برای درخواست اين برنامه مهاجرتی واجد شرایط هستند. به كارآفرينان موفق يك مجوز كار موقت داده می شود و اين مجوز به آنها اجازه مي دهد كه سرمایه گذاری تجارت خود را به طور قانونی در کانادا آغاز کنند.

بعد از آنکه كانديداها موفق به سرمایه گذاری حداقل 100 هزار دلار کانادا در کسب و کاری که در شهر مربوطه راه اندازی نموده اند شدند؛ میتوانند برای اقامت دائم در کانادا درخواست دهند.

برنامه BC PNP Regional Pilot  يك برنامه مهاجرتی جدید برای كارآفرينان است و هدف از آن جذب كارآفرينان ماهر برای مهاجرت به مناطق كوچك بریتیش كلمبيا به جهت رشد اقتصادی منطقه مي باشد.

هدف برنامه BC PNP  مهاجران آینده نگر،ماهر و با تجربه برای شروع يك تجارت و رشد دادن آن است. متقاضی مي بایست يك ديدار اکتشافی به بریتیش كلمبيا داشته باشد تا ایده هاي تجاری منحصر به فرد خود را در اختیار سرپرست جامعه قرار دهد. اگر سرپرست جامعه اين طرح و ایده را بپسندد يك فرم ارجاع آماده خواهد شد و برای تسهیل درخواست متقاضی برنامه BC PNP  اجرا خواهد شد.

معیارهای واجد شرایط  بودن برای اخذ برنامه BC PNP  برای كارآفرينان شامل داشتن موارد زير مي باشد:

  • حداقل نمره 4 در مهارت زبان فرانسوی و يا انگلیسی در CLB
  • حداقل 4 سال تجربه مدیریت ارشد و يا 3 سال تجربه صاحب كسب و كار بودن
  • يك سفر اکتشافی به بریتیش كلمبيا
  • قصد سرمایه گذاری حداقل 100،000 دلار در يك كسب و كار در رشته ها و شهرهای اعلام شده
  • حداقل ارزش خالص دارايي 300،000 دلار
  • حداقل يك مدرك دانشگاهی یا سابقه کاری به عنوان مالک و مدیر کسب و کار 3 سال از 5 سال گذشته
  • حداقل 51% از سهام كسب و كار برنامه ريزي شده

نظرات و پیشنهادات